Oppimisprosessin rakentaminen ja ohjaaminen (Pasi Silanderin koulutus Kuopiossa keväällä 2008)


Oppimisen sykli -kaavio

Oppijalla ei läheskään aina ole omaa sisäistä motivaatiota ("Oppimisen ilo") jonkin asian oppimiseen, vaan ensin tarvitaan ulkoista motivaatiota ("Ope käskee ja pakottaa"). Sisäinen motivaatio edistää oppimissykliä koska silloin luultavasti oppijalla on enemmän aiempaa tietämystä ja hän osaa tehdä monipuolisempia havaintoja ja tulkintoja asiasta, ja tiedonprosessointi on syvällisempää.

Ulkoaoppiminenkin vaatii tiedonprosessointia! (esim. muistisäännöt)

Oppimistehtävät on tärkein ohjauksen työkalu.

Sari Kallinen: "Oppijat pitäisi narrata salakavalasti tiedonprosessointiin" :)
Kalle Lehtiniemi: "Hyvä saada taas tämä prosessi kristallinkirkkaaksi omassa mielessä. Mutta kuinka paljon aikaa menisikään jos jokaisen oppitunnin purkaisi auki näin paperille?"

Osaamiskuvaus: Anun lause: "Opettaja osaa hyödyntää sosiaalisen median työkaluja opetuksessaan"

-Mitä on sosiaalinen media?
-Miksi sellaisia pitäisi käyttää?
-Mitkä ovat sosiaalisen median työkaluja?
-Mistä niitä saa?
-Mihin ja milloin niitä käytetään?
-Miten niitä käytetään? Miten ja milloin opettajia koulutetaan?
-Millaisiin tavoitteisiin niiden käytöllä pyritään?
-Millaiseen vuorovaikutukseen pyritään?
-Mikä on oppijan rooli sossumedian työkaluja käytettäessä?
-Miten oppijaa tuetaan niiden käytössä?
-Miten oppijan oppimista arvioidaan kun käytössä on sossumedian työkaluja?

Miten em. asiat opitaan? (Muista, että oppija on subjektissa - mitä oppija tekee oppiakseen!)
-Mitä on sosiaalinen media? Opettaja tutustuu erilaisiin käsitteen määrityksiin
-Miksi sellaisia pitäisi käyttää? Opettajat keskustelevat keskenään tästä
-Mitkä ovat sosiaalisen median työkaluja? Mistä niitä saa? Opettajat tutustuvat erilaisiin työkaluihin, etsivät niitä hakukoneiden avulla lisää
-Mihin ja milloin niitä käytetään? Opettajat miettivät missä kohtaa omassa opetuksessaan voisivat niitä käyttää, ja kirjaavat sen keskustelualueelle
-Miten niitä käytetään? Miten ja milloin opettajia koulutetaan? Opettajat oppivat teknisesti käyttämään tiettyjä työkaluja
-Millaisiin tavoitteisiin niiden käytöllä pyritään? Opettajat miettivät käytön tavoitteita omassa oppiaineessaan, kirjaavat tuloksen wikiinsä
-Millaiseen vuorovaikutukseen pyritään? Opettajat ryhmissä keskustelevat vuorovaikutuksen malleista, vaikeuksista ja ohjaamisesta (taustamateriaalia käytettävissä)
-Mikä on oppijan rooli sossumedian työkaluja käytettäessä? Ensin keskustellaan pareittain ja sitten opettajat kirjaavat wikiinsä oman toteutusajatuksensa
-Miten oppijaa tuetaan niiden käytössä? Opettaja suunnittelee kuinka toteuttaa alkuperehdytyksen oppijoille
-Miten oppijan oppimista arvioidaan kun käytössä on sossumedian työkaluja? Opettajat miettivät mitä jälkiä oppijasta jää, miten näkyvää prosessia arvioidaan, millaisin arviointikriteerein (tehtävä etukäteen selväksi myös oppijoille)

Yksittäisen oppimistilanteen suunnittelu (valitaan yksi edellisistä tarkemman tarkastelun kohteeksi)

Millaisiin tavoitteisiin niiden käytöllä pyritään? Suhteutettuna Oppimisen sykliin
Aikaisempi tietämys; Opettajat pohtivat onko heillä aiempia kokemuksia tavoitteisiin pääsemisestä verkkotyökaluilla, millaisia? Mitä opittavaa niistä on? Kirjaaminen omaan wikiin
Havainto; Opettaja pohtii mihin kohtaan omassa oppiaineessa tietty työkalu soveltuisi, millaisin tavoittein?
Tulkinta; Opettaja päättää minkä asian (tavoitteen) oppimiseen käyttää jotain työkalua
Tiedonprosessointi; Opettaja täsmentää tavoitteet ja oppimistehtävät, millä tavoitteisiin päästään, rakentaa/valitsee mahdolliset taustamateriaalit, suunnittelee vuorovaikutuksen laadun ja määrän

11.4.2008 Pasi
Oppimistyylit
1. Aistit (havaintokanavat) (Vähän kuin horoskoopit, ei tieteellistä evidenssiä)
-Visuaalinen (mielikuvaharjoitukset, ei vain kuvia)

-Auditiivinen (musiikin vahva vaikutus tulkintaan)
-Taktinen (tactile7tangible, käsin kosketeltava, tunnustelua, esim. hiekkalaatikko) Laita/kuljeta sormi/ea näytölle/nenälle/ilmansuuntaan...! Tarkkavaisuutta ylläpidetään jonkun hypistelyllä
-Kinesteettinen (esim. leikit, tanssiminen tietokoneohjelman mukaan, käveleminen) musiikki jättää jäljen eri aivojen osaan kuin lukeminen

2. Käsittelytapa aivoissa (prosessointi)
-käytännön kautta teoriaan (ensin caset, sitten analyysi)
-teorian kautta käytäntöön
-kokonaisuuksista yksityiskohtiin
-yksityiskohdista kokonaisuuteen (ei osaa hahmottaa ilman yksityiskohtia) (ylempi abstraktiotaso löydettävä alemmista tasoista)

-assosiatiivinen (semanttinen, käsitteiden kautta hahmottaminen, pääkopassa käsitekaavio, miten käsitteet liittyvät toisiinsa)
-episodinen (muisti) (näkee tapahtumat videofilminä päässä)

3. Oppimisorientaatiot
-sosiaalinen ( ainut tapa ymmärtää asioita kaverin kanssa juttelemalla)
-suoritusorientaatio (kymppi saatava) tuotos näkyvä,opittu unohtuu nopeimmin
-oppimisorientaatio (oppiminen palkitsee, nauttii oppimisesta, tiedonjano)

Tavoitteista riippuu mitä oppimistyyliä tuetaan, mikä milloinkin sopii