Täältä löytyvät Jarkon materiaalit kevään 2008 oppimisprosessi-koulutukseen

Verkko-opetuksen mitoitus

Mitoituskehikko

Työvälineiden käytön ohjaaminen